<<< Volver

El Ceip Federico Garcia Sanchiz ha establert un Projecte per al Foment de la Lectura anomenat “La màgia dels Llibres”, segons estableix l’ORDE 44/2011, de 7 de juny, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen els plans per al foment de la lectura en els centres docents de la Comunitat Valenciana. El Projecte té en compte la col·laboració de tota la comunitat educativa (mestres, famílies i alumnat), doncs som conscients de la necessitat d’actuar de forma coordinada. Disposem del següent Projecte per al Foment Lector on especifiquem les activitats destinades a les famílies (Club de lectura, Tallers de formació, Xerrades formatives), activitats detinades a l’alumnat on participen (tot el centre, el cicle o la classe) i activitats de formació per al professorat.

Projecte Foment Lector “La màgia dels Llibres”

El professorat pot consultar aquesta guia d’actuació per a dur a terme allò que està programat.

Guia d’activitats aula

Guia d’activitats centre

Guia d’activitats cicle